Redakčná rada


doc. JUDr. Mgr. Michal JESENKO, PhD. – vedecký redaktor
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

Ing. Eva MIHALIKOVÁ, PhD. – výkonná redaktorka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

PhDr. Darina Koreňová, PhD. – výkonná redaktorka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

prof. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. Ing. Soňa ČAPKOVÁ, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Slovensko

doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. PhDr. Richard GEFFERT, Ph.D.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. Ing. PhDr. Stanislav KONEČNÝ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

Dr. hab. Anna HALADYJ
The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, Poľsko

prof. Dr. Iván HALÁSZ, PhD.
National University of Public Service, Budapest, Faculty of Science of Public Governance and Administration, Maďarsko

prof. et. doc. JUDr. Karel KLÍMA, CSc., Dr. hab.
Metropolitní univerzita Praha, Česko

doc. Mgr. Gabriela KRAVČÁKOVÁ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. PhDr. Jaroslav MIHÁLIK, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Slovensko

doc. JUDr. Peter MOLITORIS, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

Dr. Györgyi NYIKOS, PhD.
National University of Public Service, Budapest, Faculty of Science of Public Governance and Administration, Maďarsko

doc. PhDr. Drahomíra ONDROVÁ, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko

doc. JUDr. Martin VERNARSKÝ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovensko