Redakcia


VEDECKÝ REDAKTOR:
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

VÝKONNÝ REDAKTOR:
Ing. Eva Mihaliková, PhD.

KONTAKTNÁ OSOBA REDAKCIE:
PhDr. Viera Bačíková
Tel. č. +421 55 788 36 17

ADRESA REDAKCIE:
Verejná správa a spoločnosť
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66, P. O. Box C-2, 041 32 Košice
Tel: +421 55 234 51 17
Fax: +421 55 788 36 65
Email: fvs-vss@upjs.sk