Kontakty


ADRESA REDAKCIE:
Verejná správa a spoločnosť
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66, P. O. Box C-2, 041 32 Košice
Tel.: +421 55 234 51 17
Fax: +421 55 788 36 65
Email: fvs-vss@upjs.sk

KONTAKTNÁ OSOBA REDAKCIE:
PhDr. Viera Bačíková
Tel. č. +421 55 234 51 17