Zasielanie príspevkov

Príspevky vo vedeckom časopise VEREJNÁ SPRÁVA A SPOLOČNOSŤ sa publikujú v slovenskom, českom a anglickom jazyku po odporúčaní recenzentov a redakčnej rady.

Príspevky je potrebné spracovať v súlade s etickými podmienkami publikovania a podľa zverejnených pokynov pre autorov. Formát na spracovanie príspevku je súčasťou zverejnenej šablóny. Spolu so zaslaním príspevku je potrebné zaslať aj podpísané vyhlásenie na emailovú adresu: fvs-vss@upjs.sk

Po odoslaní a doručení príspevku do redakcie Vám redakcia potvrdí jeho doručenie a po recenznom konaní Vás bude informovať o jeho záveroch.

» ŠABLÓNA PRÍSPEVKU (súbor vo formáte .pdf)
» VYHLÁSENIE O AUTORSTVE A O PREVODE AUTORSKÝCH PRÁV (súbor vo formáte .pdf)