Archív 02/2020


VEDECKÉ PRÁCE

6
Europeizácia verejných služieb a jej efekty
JANA MARASOVÁ, MÁRIA HOREHÁJOVÁ

22
Cultural Policy as a Part of National Security of Ukraine under Global Transfromations
ULYANA SHCHURKO

35
The Czech Way of Addressing the Global Challenges Accompanied with Creative Industries
PETER MIČÁK

48
COVID-19 effect on public procurement and its performance in the EU region
KATALIN ERDEI - DERSCHNER

65
Identita ako nástroj akceptácie spoločenských zmien
JURAJ KALICKÝ, JANA LASICOVÁ, JAROSLAV UŠIAK

82
Hodnotenie a implementácia projektov Smart City v Petrohrade
SERGEY KIRSANOV, EUGENE ISTOMIN, EVA MIHALIKOVÁ

98
Relativita sociálnej spravodlivosti ako základného princípu sociálnej politiky štátu
OSCAR TÓTH

110
Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva
RASTISLAV KRÁL

DISKUSIE

125
Procesné a organizačné súvislosti zmeny názvu obce a jej časti
Lukáš Tomáš

135
Dlhodobá nezamestnanosť ako spoločensko-ekonomický problém na Slovensku a v EÚ
JAROSLAV KOREČKO, ALŽBETA SUHÁNYIOVÁ

148
Bikesharing ako nástroj regionálneho rozvoja z pohľadu IoT
MICHAELA KAKAŠOVÁRECENZIE

159
Moderní technologie mění města a obce od autoriek Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová, Veřa Juříčková
ANNA ČEPELOVÁ

162
História mesta Spišská Belá od Samuela Webera (Martina Remiášová - Milan Vdovjak)
STANISLAV KONEČNÝ

164
Politika očima ekonoma od Jamesa M. Buchanana
LENKA PČOLINSKÁ

167
Makroekonómia od Viktórie Bobákovej
ANNA ČEPELOVÁ


CELÉ ČÍSLO