Verejná správa a spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ISSN: 2453-9236 (online)
ISSN: 1335-7182 (tlačené vydanie)

Vydavateľ:
Verejná správa a spoločnosť
Fakulta verejnej správy UPJŠ
Popradská 66,  P.O.BOX C-2
041 32  Košice
Tel.:  055 / 788 36 16
Fax:  055 / 788 36 65
Verejná správa a spoločnosť je vedecký časopis vydávaný Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v ktorom sa uverejňujú pôvodné vedecké práce, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy.
 
Ambíciou vedeckého časopisu je snaha fakulty prispievať ku kreovaniu a rozvíjaniu vedy verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny, jednotlivými publikačnými výstupmi prenikať na akademickú a vedeckú pôdu iných vysokých škôl a fakúlt v podmienkach Slovenskej republiky i za jej hranicami, ako aj sprostredkovať najnovšie vedecké poznatky pre prax verejnej správy.
 
Časopis Verejná správa a spoločnosť je vydávaný dva krát ročne. Publikujú sa v ňom vedecké práce v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom každá práca podlieha  náročnému recenznému konaniu. Vedeckosť časopisu podporuje aj účasť významných zahraničných odborníkov z oblasti verejnej správy v redakčnej rade časopisu.
 
Verejná správa a spoločnosť je open acces časopisom, t. z., že všetky práce v ňom publikované sú voľne dostupné na tejto stránke.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky